OCHRONA ZAWARTOŚCI

Niemniej niektóre, z nich, zwykle przewożone bez opakowania, mogą być w pew-. -nych przypadkach wywożone w opakowaniu, inne znowu zwykle opakowujesię bardziej lub mniej- dokładnie. Do pierwszej grupy zalicza się na przykład zboże i cement; Gdy przewozi się kilka mniejszych partii zboża, nabywca może żądać opakowania i wyodrębnienia w ten sposób tego towaru od innych partii. .Zastosowanie opakowania ułatwia określenie ilości i zmniejsza , .straty w czasie przewozu, jest jednak bardziej kosztowne. Cement w obrocie międzynarodowym sprzedawany jest luzem je­dynie w razie użycia transportu kolejowego i samochodowego (specjalne cysterny). Liczba tego rodzaju środków przewozo- „wych jest jednak ograniczona i dlatego stosuje się przy jego przewozie specjalne worki sporządzone z kilku warstw mocnego zimpregnowanego papieru zabezpieczającego przed wilgocią, wy­starczająco mocne, aby ochronić przed zniszczeniem zawartość.

SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW KONSUMPCYJNYCH

Dotyczy to szczególnie artykułów, konsumpcyjnych. Proces ten można scharakteryzować następująco. Eksporter prawidłowo zanalizował celowość wejścia na kilka rynków. Zgodnie z pod­stawowymi zasadami polityki sprzedaży są to rynki*, na których perspektywy zbytu danej grupy towarowej są dla niego najko­rzystniejsze. Po pewnym, okresie.działania osiągnął on na tych rynkach, zamierzone efekty sprzedaży.. W tym * czasie okazało się np. konieczne dokonanie pewnych zmiari w eksportowanych towarach w celu przystosowania ich do ulegających zmianie potrzeb nabywców i zmiany te zostały przez eksportera — lub, gdy jest to eksporter zawodowy, przez: producentów — doko­nane.

POLITYKA SPRZEDAŻY EKSPORTOWEJ

Polityka sprzedaży eksportowej wymaga również odpowied­niego nasilenia oddziaływania na rynek. Koszty akwizycji przy stosowaniu prawidłowej’ polityki sprzedaży eksportowej , , maleją w porównaniu z praktyką stosowania zasady rozprosze­nia eksportu, natomiast wzrastają koszty odnoszące się do innych form oddziaływania na rynek. Pierwsze jest wynikiem zmniejszania się liczby kontaktów osobistych z rynkami obcy­mi. Rozproszony eksport wymaga obecności kupca (handlow- v ca) — akwizytora na każdym z osiąganych rynków zbytu. Kon­centracja eksportu ogranicza przynajmniej liczbę, jeżeli nie częstotliwość kontaktów. Kupiec (handlowiec)’ przestaje w tych warunkach być komiwojażerem.; staje sięnowoczesnym kupcem posiadającym stałe kontakty z rynkiem. Sprzedaż względnie dużej, ilości towaru na jednym rynku wymaga jednak silnego oddziaływania przy użyciu innych form i związanego z tym wzrostu kosztów propagandy i reklamy.

PRODUCENT I SPRZEDAWCA

Producent i sprzedawca poszukiwał najpierw wszystkich możliwości zbytu w kraju i na tym koncentrował swoje wy­siłki badawcze. Nie jest też bez znaczenia, że prowadzenie badań na każdym etapie działania marketingowego w kraju jest znacz­nie łatwiejsze’ niż za granicą. Dokładniej bowiem jest znana , krajowa, wewnętrzna struktura zbytu, łatwiejsze jest ustalenie grup nabywców,;bardziej znana.i łatwiejsza do zbadania ich , psychika, np. reakcja na podstawowe bodźce zakupu; znany jest  również doskonale język nabywców— łatwo więc prowadzić różne metody, badań ankietowych itd.

Walka z konkurencją w biznesie

Każdy biznes, choć nie wiem, jaki unikatowy może mieć konkurencje, ba a nawet na pewno ją ma. Zastanówmy się ile znamy sklepów spożywczych, począwszy od dużych hipermarketów, sklepów osiedlowych, czy małych, przydrożnych sklepików, mieszczących się w małych miejscowościach. Mimo że działają one w tej samej branży, na jednym wspólnym rynku zbytu lub na jakimś obszarze, wszystkim potrzebne jest to samo taki zbyt towarów, aby utrzymanie działalności gospodarczej było możliwe. Biznes to przedsięwzięcie na lata, to zapewnienie sobie nie tylko źródła stałego dochodu, ale także stałego i lubianego zajęcia. Konkurencja bywa denerwująca, zwłaszcza kiedy firma prowadząca taką samą działalność organizuje promocje, przez co zmniejsza ilość klientów, wielkość zarobków naszej firmie. Konkurencja bywa także motywująca, bo można się od niej nauczyć sposobów promocji, a niekiedy nawet współpracować w ramach współpracy sąsiedzkiej. Konieczne jest także śledzenie trendów rynkowych, tego co odbiorcy poszukują, aby być zawsze nowoczesną firmą spełniającą narzucone przez rynek zbytu standardy.

Biznes w czasie urlopu

W czasie zasłużonego urlopu, kiedy przychodzi czas na zasłużony wypoczynek, po ciężkiej pracy w ciągu całego roku, warto nie myśleć o niczym co mogłoby obciążać głowę i nie pozwalać na relaks. I tak już dostatecznie spięte mięśnie potrzebują chwili wytchnienia. Relaks, nowa energia, to coś czego można zakosztować wyłącznie na dobrze zaplanowanym urlopie. Jednak nie tylko urlop należy szczegółowo zaplanować. Dobrze przygotować należy także na swój urlop, własny biznes. Im więcej spraw z nim związanych uda się rozwiązać tak aby ktoś dostatecznie kompetentny zajął się sprawami ważnymi w pracy, tym lepiej. Najlepiej byłoby wyjechać na zupełnie bezludną wyspę z dala od cywilizacji bez możliwości kontaktu ze światem zewnętrznym. To jednak nie byłoby zbyt bezpieczne, w razie czego. Warto jednak odciąć się od spraw firmy chociaż na kilka dni, urlop ma służyć odpoczynkowi i pozwolić nabrać dystansu do spraw pilnych oraz bardzo pilnych, bo przecież poza pracą ważne jest coś jeszcze zdrowie, rodzina, kontakty towarzyskie i odrobina wyciszenia, sprzyjająca rozwojowi osobistemu.

Podział zadań w pracy

Biznes musi prosperować, to znaczy musi istnieć pewien powtarzalny schemat działania przynoszący zyski firmie, tak aby ta była w stanie ponosić koszty związane ze swoją działalnością, aby była w stanie opłacić zatrudnianych ludzi i żeby jeszcze zostało dla właścicieli coś do podziału. Podział zadań w pracy jest niezwykle ważny, tak aby ta cała machina służąca zarabianiu pieniędzy mogła się kręcić i powtarzać swoje cykle, zarabiając cięgle nowe pieniądze. Dobry podział zadań, to nie tylko znajomość tego co się robi, to także umiejętność wpasowania się w zaistniałą sytuację. Jednak w zależności od dyspozycyjności i predyspozycji zawodowych, jedni mogą wykonywać wyłącznie określone czynności, a inni bardziej rozumiejący zagadnienia biznesowe, mający na względzie wspólne dobro, sukces firmy i także więcej zarabiający mogą zajmować się kilkoma czynnościami. Bywa i tak, że danego pracownika nie ma akurat w pracy, bo przebywa na zwolnieniu, albo na urlopie, nie można jednak zatrzymać procesu produkcji, bo to naraziłoby firmę na straty finansowe. Takiego pracownika trzeba wówczas zastąpić innym, równie wykwalifikowanym, albo doświadczonym, który kiedyś pracował na danym stanowisku i poradzi sobie z dodatkowymi obowiązkami.

Dotacje na własny biznes

Wielu z nas chociaż raz w życiu było już w Urzędzie Pracy szukając dla siebie pracy na etacie lub jakiegoś zlecenia. W takich urzędach można jednak zdziałać znacznie więcej, od czasu do czasu są organizowane szkolenia z zakresu przedsiębiorczości dla osób zdecydowanych lub przynajmniej ciekawych jak to jest prowadzić własny biznes. Zdarza się czasem, że osoby które mają już pewne podstawy i wykształcenie kierunkowe tryskają znacznie mniejszym zapałem do nauki, czy mniejszą pomysłowością. Natomiast osoby mniej wykształcone i takie które się zaciekawiły maja znacznie lepsza sytuacje w rodzinie i podstawowe doświadczenie, gdyż na przykład przez jakiś czas pomagały prowadzić jakiś biznes. I tu otwiera się dodatkowa szansa życiowa, zupełnie nowe drzwi do kariery. W pośredniakach można także ubiegać się o dotację, która zapewnia środki finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej. Jednak są określone warunki, jakie trzeba spełnić, aby taką dotację otrzymać. Należy najpierw sporządzić biznesplan, zawierający wszystkie niezbędne dane. Dotyczący zakresu działalności, miejsca jej prowadzenia, a także ile na co trzeba będzie wydać, czyli zestawienia kosztów.

Pomysł na biznes

Jeżeli chcesz otworzyć swoją firmę, ale brakuje ci pomysłu na biznes, wówczas nie warto jest szukać nowatorskiego pomysłu, który nie koniecznie może przynieść zyski. W ostatnim czasie dużym zainteresowaniem cieszą się myjnie samochodowe, które rozmnożyły się, jak świeże bułeczki w przeciągu kilku lat niemalże w całej Polsce. Firmy zajmujące się myciem samochodów cieszą się dużą popularnością, dlatego istnieje ogromna szansa, że zakładając własne przedsiębiorstwo w tej branży osiągniemy sukces. Mamy jednak do wyboru to, czy myjnia będzie dotykowa, czy bezdotykowa. Badając rynek z pewnością dowiemy się, że ta druga cieszy się wśród klientów znacznie szerszym zainteresowaniem. Dzieje się tak, dlatego że wówczas ludzie sami mają możliwość umycia swojego auta w czasie adekwatnym do wrzuconej przez niego kwoty. My, jako firma zapewniamy klientowi środki czystości, wodę, myjkę ciśnieniową, miejsce, niezwykle doskonałą gwarancję jakości, a także czystość w obrębie terenu, na którym znajduje się myjnia.

Dotacje z Unii Europejskiej

Gdyby chociaż chwilę zastanowić, jakie sposoby na zarabianie pieniędzy wydają się najbardziej atrakcyjne, z całą pewnością odpowiedź byłaby jedna – jest to niewątpliwie własna firma. To rozwiązanie zdaniem wielu z nas pozwala nam cieszyć się życiem i samemu zarządzać swoim własnym czasem – tylko i wyłącznie my, nikt inny decydujemy o tym, kiedy chcemy i możemy pracować. Poza tym, po jakimś czasie, kiedy nasza firma stanie na nogi, okazuje się, że przedsiębiorstwo może przynosić znacznie wyższe zyski, niż inne formy zatrudnienia. Nie wszystko jednak wygląda tak różowo, a na drodze biznesmena nieraz pojawi się wiele trudności, często trudnych do pokonania. Chodzi tu przede wszystkim o problemy, z jakimi może wiązać się zdobycie pieniędzy potrzebnych na start naszej firmy – w zależności od tego, jaką firmę chcemy założyć, możemy potrzebować różnych sum, jednak zawsze będą one stanowiły dla nas niemałe wyzwanie – warto zatem zainteresować się tematem dotacji z Unii Europejskiej, które pozwolą naszej firmie szybko i bez problemu się rozwinąć.

OKREŚLONY PROCENT

Ponieważ określony procent worków i tak ulega zniszczeniu :w czasie transportu, sprzedawca dodaje pewną ich liczbę w celu zmniejszenia straty. Inne tego rodzaju towary mogą być sprze­dawane jedynie po nadaniu im odpowiedniej formy — głównie ze względu na zajmowanie zbyt dużej przestrzeni bez uformor wania. Za materiał pomocniczy do zachowania ukształtowanej formy służą wtedy taśma stalowa, drut, a dodatkowo opako­wanie z tkaniny. Niektóre towary masowe sprzedawane są wyłącznie w opakowaniu; należą do nich owoce oraz różnego rodzaju pulpy i mączki. Owoce pakuje się w stosunkowo niewiel­kie skrzynki mieszczące, od kilku do kilkunastu kilogramów. Poza skrzynkami jako opakowanie pomocnicze owoców stosuje się bibułki i watę drzewną.

OCENY SPECJALISTÓW

Zawsze oceny specjalistów mają jednak charakter względ­ny, jako że wiedza osób dokonujących oceny stopnia jakości produktu opiera się jedynie na znajomości innych produktów tego rodzaju. W przypadku badań laboratoryjnych ocena ma charakter  obiektywny, gdyż cechy składające się na standard są ściśle określone i wymierzalne. W odniesieniu do tej grupy towarów nie występuje więc problem ich przystosowania do wymagań rynków obcych, lecz jedynie kwestia nadania im odpowiedniej formy handlowej zgodnie z zamówieniem odbiorcy lub po­wszechnie przyjętymi w danej dziedzinie obrotu zwyczajami. Surowce i inne’towary masowe znajdują się w obrocie za­granicznym przeważnie bez opakowania.


BEZPOŚREDNIA KONFRONTACJA

W pierwszym przypadku nie zawsze musi mieć miejsce bez­pośrednia konfrontacja z podobnymi produktami wytworzo­nymi przez innych producentów. Nabywcy lub ich przedstawi­ciele mogą bowiem posiadać tak gruntowną tedzę (doświadcze­nie) o produktach danego kraju, że są w stanie określić ich ja­kość bez dokonywania konfrontacji. – W obrocie towarami aukcyjnymi oceny takiej, z dużą dokładnością dokonują makle­rzy (brokerzy).. W krajach socjalistycznych odpowiednie ana­lizy są najczęściej dokonywane w specjalnych laboratoriach. Jednakże i w tych krajach znajdują się specjaliści dokonujący oceny produktów wyłącznie przy użyciu zmysłów. Dyspono­wanie takimi specjalistami jest konieczne przy dokonywaniu zakupu bezpośrednio u producenta, gdy ograniczony, jest czas transakcji i brak środków do wykonania pomiarów laboratoryjnych.

STOPIEŃ JAKOŚCI SUROWCA

Stopień jakości surowca, a więc i jego wartość handlowa, może być oceniony poprzez konfrontację z innymi surowcami danego rodzaju i gatunku. Przez rodzaj rozumiemy w tym przypadku posiadanie przez towar cech wyodrębniają­cych go wśród innych towarów” zaliczanych do tej samej grupy, np. w grupie zbóż: żyto, pszenica, jęczmień. Przez gatunek to­waru rozumiemy posiadanie przezeń cech decydujących o jego wykorzystaniu lub zastosowaniu zgodnie z określonym celem, a więc na przykład: rodzajem zboża jest żyto, a jego gatunkiem żyto siewne,-rodzajem okopowych są ziemniaki, a ich gatun­kiem ziemniaki gorzelniane, sadzeniaki. Na stopień jakości tego rodzaju towarów składają się cechy i właściwości, czyniące dany ‚towar bardziej lub mniej atrakcyjnym lub opłacalnym w pro­cesie produkcji lub konsumpcji, a więc decydujące o jego mniej­szych lub większych zaletach z punktu widzenia wykorzystania dla określonych celów (w odniesieniu do ziemniaków sadzenia­ków.— siła kiełkowania, ziemniaków gorzelnianych — zawar­tość skrobi itd. ), lub też pośrednio, w wyniku przyrównywania jego cech; charakterystycznych do ustalonych wymagań, stan­dardów.

TOWARY MASOWE I ICH OPAKOWANIE W OBROCIE ZAGRANICZNYM

Z punktu.widzenia.marketingu charakterystyczną cechą su­rowców jako towarów jest brak—,na ogół — wpływu produ­centa na ich jakość. Wpływ producentów na jakość surowca polega zazwyczaj jedynie na jego wzbogaceniu, a więc w pew­nym stopniu oczyszczeniu lub usunięciu składników niepożądanych. Niektóre surowce wymagają jednak — dla nadania im formy: handlowej — bardziej skomplikowanej technologii wy­twarzania i nowoczesnych środków – uzyskiwania, lub wzboga­cania. Produkcja takich surowców jest często możliwa dopiero po osiągnięciu przez dany kraj odpowiedniego stopnia uprze­mysłowienia za własne lub obce środki kapitałowe. Odnosi się to zwłaszcza do dziedzin produkcji surowcowej wymagających dużego zużycia energii elektrycznej (miedź elektrolityczna, aluminium).-Stopień jakości surowca, a więc i jego wartość .

ZASPOKOJENIE POTRZEB

W działalności marketingowej istotne jest to drugie znaczenie pojęcia stopnia zaspokajania potrzeb przez towar. Opakowanie towaru ma często nie mniejsze znaczenie dla jego sprzedaży niż sam towar. Odnosi się to szczególnie do towarów bieżącej kon­sumpcji, sprzedawanych’ w warunkach nieposiadania przez sprzedawcę monopolistycznej pozycji na rynku; opakowanie może zarówno przyczyniać się do wzrostu sprzedaży,-jak i do jej spadku, może nawet stanowić główny motyw, zakupu to- waru znajdującego się w opakowaniu. Zarówno produkt, jak i jego opakowanie mają szczególne zna­czenie dla. marketingu eksportowego. Na rynku obcym nastę­puje bowiem konfrontacja produktu własnego i jego opakowa­nia z produktem zagranicznym, wytwarzanym, w kraju impor­tującym i/lub z podobnymi produktami wytwarzanymi, przez konkurentów z innych ‚krajów.