//////

Wypełnianie wniosków

Decyzje pieniężne

Każdą decyzję powinniśmy bardzo dokładnie przemyśleć. Musimy mieć na uwadze to, że nie każda inwestycja zakończona jest sukcesem, nie każda inwestycja przynosi zyski. Najczęstszym sposobem na inwestowanie zaoszczędzonych środków finansowych jest zakup nieruchomości. Niestety nieruchomości są drogie, nie zawsze stać nas na takie inwestycje. Możemy również inwestować na giełdzie – kupując akcje dobrze prosperujących spółek. Na takich akcjach można naprawdę wiele zyskać. Inwestycją jest również zakup obligacji skarbu państwa, zakładanie terminowych lokat bankowych, inwestycja w fundusze inwestycyjne czy inwestycja we własną firmę. Każdy z nas popełnia błędy. Popełniamy je także czasami wybierając nieodpowiedni sposób inwestowania oszczędności. Musimy takie błędy eliminować, musimy ich unikać. Dlatego tak ważne jest ważenie ryzyka inwestycyjnego, tak ważne są specjalistyczne konsultacje dotyczące naszych inwestycji. Nikt nie chce przecież stracić na inwestowaniu – wręcz przeciwnie, inwestujemy, by osiągnąć korzyści, by pomnożyć pieniądze, jakie zainwestowaliśmy. Czasami na efekty musimy długo czekać – uzależnione jest to między innymi od sposobu inwestowania.

Pieniądze w każdym interesie odgrywają główną rolę

Żeby interes w sieci się udał, musi przede wszystkim być dobry pomysł. Ten świat jest przeolbrzymi, różne firmy, dzięki technice się rozwinęły. Weźmy taką Korporację internetową, dla której Internet stał się tak zwaną żyłą złotą. Oczywiście należy sobie zdać sprawę, że to nie stało się ot tak sobie. Pracownicy powyższej instytucji musieli włożyć sporo pracy, aby cokolwiek zrealizować. Działalność korporacji internetowej, mimo że wirtualnie, również potrzebowała na start jakiegoś kapitału. To nic, że wszystko się dzieję za pomocą komputera, aby było zauważone, docenione, potrzeba jednak kawał grubego pieniądza. Warto jednak zainwestować, szczególnie, że ma się duże szansę na sukces. Dzięki sieci można stworzyć biznes, ale również znaleźć pracę. Teraz wcale nie trzeba śmigać po mieście, aby pełnić jakieś stanowisko. Wystarczy pobrać odpowiednie, wartościowe wiadomości dla siebie, aby cieszyć się czasem kiedy to zaczęła królować nowoczesność. Cierpliwość może dać wielkie wynagrodzenie. Warto poczekać na sukces.

Przebywając za granicą – pamiętajmy o ubezpieczeniu

Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej w dniu 01 maja 2004 roku oraz z otwarciem granic i możliwością legalnej pracy w krajach Unii, setki tysięcy Polaków wyjechało z kraju, w celu poszukiwania lepszej przeszłości. Niektórzy z nich wracają, jednak większość ściąga za granicę swoje rodziny i tak układa sobie przyszłość. W związku z tym, aby upowszechnić wśród naszych rodaków pracujących i mieszkających poza granicami kraju wiedzę odnośnie systemów ubezpieczenia społecznego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych podpisał porozumienie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Z godnie z nim w krajach, gdzie przebywa wielu naszych rodaków, a więc w Niemczech, Grecji, Irlandii, Francji, Austrii Szwecji oraz we Włoszech, przy wsparciu naszych placówek dyplomatycznych, będą prowadzone akcie, z wykorzystaniem pracowników ZUS-u, mające na celu poszerzenie wiedzy wśród polskich emigrantów w sprawie systemów ubezpieczeń społecznych i form zabezpieczenia się w razie choroby, wypadku czy też zabezpieczenia swojej starości.

Promocja staży i praktyk w krajach UE

W związku z trwającym od kilku lat kryzysem na rynkach finansowych, załamaniem gospodarczym wielu krajów, jak też i z zadłużeniem wielu państw (na przykład Grecji czy Hiszpanii), wzrasta liczba osób bezrobotnych w tych krajach. Najbardziej dramatycznie zjawisko to wygląda w grupie ludzi młodych, w niektórych krajach, jak chociażby w Hiszpanii, co drugi młody człowiek nie ma żadnej pracy. Aby przeciwdziałać temu zjawisku, Komisja Europejska rozpoczęła właśnie kampanię informacyjną, mającą zachęcić przedsiębiorców do zatrudniania młodych ludzi, zaraz po szkołach, w formie zarówno staży, jak też i praktyk zawodowych. W tym celu wyasygnowane zostaną też środki finansowe na wsparcie takich form aktywizacji zawodowej młodych ludzi, mają one objąć grupę 280 tysięcy studentów uczelni wyższych oraz szkół zawodowych z terenu wszystkich krajów należących do Unii Europejskiej. Komisja Europejska pragnie zachęcić przedsiębiorców zwłaszcza do zatrudniania młodych ludzi, znających języki obce, co pozwoli firmom na lepszą współpracę na rynkach zagranicznych, a więc rozwój produkcji czy też handlu – będą to więc korzyści wymierne i obopólne – zarówno dla przedsiębiorcy, jak i odbywającego w danej firmie staż młodego człowieka.